Žiadatelia o predĺženie riadne vyhradeného parkovacieho miesta, ktorým sa nemení evidenčné číslo vozidla a zároveň majú platný technický preukaz vozidla, EK a STK, môžu požiadať o predĺženie aj elektronicky na základe nižšie uvedeného formulára.
Vyhradené parkovanie sa predlžuje na obdobie jedného roka.

Údaje o žiadateľovi
Údaje o vyhradenom parkovacom mieste

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Bližšie informácie získate na našom webovom sídle https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov alebo nás kontaktujte na e-mail: zodpovednaosoba@karlovaves.sk.

V prípade akýchkoľvek technických problémov s formulárom prosím kontaktujte emailovú adresu spravca@karlovaves.sk.